Odbor za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/21-03/1
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 8. siječnja 2021.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20)

s a z i v a m
8. sjednicu Odbora za dodjelu javnih priznanja
Skupštine Međimurske županije
za 19. siječnja (utorak) 2021. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje teksta pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2020. godinu
2. Prijedlog odluke o određivanju novčanog iznosa Nagrade «Zrinski» Međimurske županije koja se dodjeljuje za 2020. godinu
3. Informacije, pitanja i prijedlozi

Prijedlog teksta pozivnog natječaja dostavlja se u privitku poziva.
Jednako tako, u privitku poziva dostavljaju se:
• Nacrt prijedloga Odluke o određivanju novčanog iznosa Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije koja se dodjeljuje za 2020. godinu.
• Odluka o javnim priznanjima Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 15/12) i
• Očevidnik dobitnika javnih priznanja Međimurske županije.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA

Matija Posavec, mag.ing.