Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu

KLASA: 363-01/20-03/10
URBROJ:2109/1-02-20-01
Čakovec, 7.prosinca 2020.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20)

s a z i v a m
12. (elektroničku) sjednicu Odbora za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
koja će biti održana putem e-maila
14. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom glasanja od 8,00 sati i završetkom do 12,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU ZAKLJUČKA O OSIGURAVANJU SREDSTVA ZA OBNOVU I REDOVITO ODRŽAVANJE MREŽE PRUGA I PRUŽNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE TE ZA OBNOVU, MODERNIZACIJU I ELEKTRIFIKACIJU CIJELE DIONICE PRUGE ZAPREŠIĆ – NOVI MAROF – KOTORIBA
2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU
Napomena:
Ukoliko imate pitanja za izvjestitelje ljubazno Vas molimo da ista dostavite najkasnije do 10. prosinca 2020. godine na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr, kako bi se do početka glasanja izvjestitelji očitovali na ista.
3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Članovima Odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Nenad Hranilović, mag.oec. v.r.