Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

KLASA: 350-01/20-03/4
URBROJ:2109/1-02-20-01
Čakovec, 7. prosinca 2020.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20)

s a z i v a m
10. (elektroničku) sjednicu Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
koja će biti održana putem e-maila
14. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom glasanja od 8,00 sati i završetkom do 12,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. I POVEZANOG DRUŠTVA PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2019. GODINU
Napomena:
Ukoliko imate pitanja za izvjestitelje ljubazno Vas molimo da ista dostavite najkasnije do 10. prosinca 2020. godine na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr kako bi se do početka glasanja izvjestitelji očitovali na ista.

2. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI

Članovima Odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr. Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.