Odbor za poljoprivredu i turizam

KLASA: 320-01/20-03/14
URBROJ:2109/1-02-20-01
Čakovec, 7.prosinca 2020.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20)

s a z i v a m
5. (elektroničku) sjednicu Odbora za poljoprivredu i turizam
koja će biti održana putem e-maila
14. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom glasanja od 8,00 sati i završetkom do 12,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2022. GODINU U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
Napomena:
Ukoliko imate pitanja za izvjestitelje ljubazno Vas molimo da ista dostavite najkasnije do 10. prosinca 2020. godine na email: rajka.vadlja@medjimurska-zupanija.hr kako bi se do početka glasanja izvjestitelji očitovali na ista.
2.INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Članovima Odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email: rajka.vadlja@medjimurska-zupanija.hr. Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254, 0959034745.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Petar Novak ,v.r.