Stožer civilne zaštite  Republike Hrvatske 06. studenog 2020. donio je Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije.

Nužne epidemiološke mjere iz Odluke su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 30 osoba na jednom mjestu, izuzev sportskih natjecanja na kojima smije biti najviše 50 osoba;

– na vjerskim okupljanjima biti nazočno najviše 50 osoba uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;

-na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama može biti prisutno najviše 50 osoba uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;

– obustava korištenja sportskih terena, sportskih centara i rekreacijskih centara za sportove i sportske aktivnosti u kojima dolazi do fizičkog kontakta (nogomet, rukomet, košarka i sl.) izuzev za sportske ekipe koje se nalaze u sustavu natjecanja;

– obustava amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi i programa;

-obveza za sve prodavaonice i trgovine da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pridržavanje ograničenja dopuštenog broja kupca;

-obveza za sve ugostiteljske objekte da na ulazu jasno istaknu obavijest o najveće mogućem broju gostiju koji istovremeno mogu biti u ugostiteljskom objektu sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pridržavanje ograničenja dopuštenog broja gostiju;

-organizatori svih javnih događanja i okupljanja koja su dopuštena i vlasnici ugostiteljskih objekata obvezni su provoditi pojačan nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera;

-zabranjuju se posjeti korisnicima pružatelja socijalne usluge smještaja za starije i nemoćne osobe te druge osobe koje koriste socijalnu uslugu smještaja (djeca s teškoćama u razvoju, odrasle osobe s invaliditetom)

-zabranjuju se izlasci korisnika izvan objekta pružatelja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba te drugih osoba koje koriste socijalu uslugu smještaja (djeca s teškoćama u razvoju, odrasle osobe s invaliditetom), osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima kada je izlazak dopušten uz pratnju ovlaštene osobe pružatelja usluge smještaja;

– preporuka da se privatna okupljanja ne održavaju, a ako se održavaju da se ograniče na članove iz najviše dva različita kućanstva, uz održavanje fizičke distance i svih higijenskih mjera;

-preporuka da se sjednice skupština i vijeća održavaju, kad god je to moguće, putem videokonferencija ili drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu;

-preporuka jedinicama lokalne samouprave s područja Međimurske županije da obustave iznajmljivanje  i drugo korištenje društvenih domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja;

-preporuka poslodavcima da organiziraju rad uz što veću međusobnu udaljenost radnika i održavanje minimalnog fizičkog razmaka od najmanje 2 metra;

-preporuka poslodavcima da obavezno provjetravaju prostorije u kojima se radnici zadržavaju.

 

Odluka se primjenjuje od 07. studenog do 30. studenog 2020. godine.

Odluka stožera civilne zaštite  Republike Hrvatske – https://bit.ly/3oYj3eV