Nalazi svih jučer uzetih uzoraka su negativni.  Od 11:00 sati 13.09.2020. do 11:00 sati 14.09.2020 uzet je 121 uzorak, 1 je nalaz negativan, a ostali su  u obradi.

Do sada ukupno uzeto 4 980 uzorka. Trenutno je u Međimurskoj županiji  18 aktivnih slučajeva (dva manje nego jučer).

U samoizolaciji se nalazi 70 osoba (pozitivni i njihovi kontakti) što je 9 manje nego jučer.