Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec na adresi Matice hrvatske 1, Čakovec (broj ugovora: KK.04.2.1.4.0083)

Kratki opis projekta:

Projekt je usmjeren na energetsku obnovu zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec kojom će se postići energetske uštede, tj. smanjiti će se potrošnja energije u objektu.

Projekt energetske obnove financiran je putem javnog poziva 4c1.4 gdje ukupna vrijednost projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 10.055.918,61 kn, što osim radova na energetskoj obnovi uključuje i izradu glavnog projekta energetske obnove, stručni nadzor građenja, izradu energetskog certifikata nakon obnove, troškove promidžbe i vidljivosti te usluge vođenja projekta.

Ciljnu skupinu projekta čine zaposlenici i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha ovog projekta je rješavanje problema velike potrošnje energije energetskom obnovom zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec na adresi Matice hrvatske 1, Čakovec.

Sukladno glavnom projektu, predviđena je realizacija sljedećih mjera:

(1) GRAĐEVNISKE MJERE: izvedba radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice zgrade planira se kao rješenje koje se sastoji od djelomične rekonstrukcije ostakljenih konstrukcija (zamjene vanjske stolarije), rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) zidova pročelja i podgleda stropova prema grijanim prostorijama, kosih krovova iznad grijanih prostora, ravnih neprohodnih krovova iznad grijanih prostora i poda negrijanog tavana.

(2) STROJARSKE MJERE: provedba demontaže sustava grijanja, ugradnja sustava ventilacije korisničkih soba s rekuperacijom, instalacija termostatskog ventila s integriranim regulatorom tlaka i nove radijatorske prigušnice.

(3) ELEKTROTEHNIČKE MJERE: energetski neučinkoviti izvori svjetlosti zamijeniti će se odgovarajućim baziranim na LED tehnologiji.

Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija za grijanje u odnosu na postojeće stanje smanjit će se za 520.231,00 kWh/a, odnosno za 71,74% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe navedenih mjera, čime će se povećati kvaliteta i ugodnost boravka u objektu uz pozitivan utjecaj na okoliš.

Prema proračunu godišnje potrebne toplinske energije nakon provedbe energetske obnove zgrada Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec prelazi iz energetskog razreda D u energetski razredu B.

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja EU:

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec iznosi 10.055.918,61 kuna, dok je vrijednost prihvatljivih troškova 8.811.146,11 kuna.

Iz EU fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije) prijavitelju su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 5.377.856,41 kn što predstavlja 61,03 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Razdoblje provedbe Projekta je 24 mjeseca od dana potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, tj. od 21.11.2018. do 21.11.2020. godine.

Kontakt osobe za više informacija o projektu:

Kontakt osoba: Petra Strahija, Odsjek za upravljanje projektima i EU fondovima

Broj telefona: 040 374 090

E-pošta: petra.strahija@medjimurska-zupanija.hr


www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/