Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
Novine“ br. 26/15.), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst), Župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje dana 01. srpnja 2020. godine, donosi

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata koje provode udruge Međimurske županije civilnog društva u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2020. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore za financiranje programa/projekata udruga koje su ispunile formalne uvjete javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge Međimurske županije civilnog društva u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2020. godini (KLASA: 402-08/20-02/9, URBROJ: 2109/1-01-20-2, od 02. ožujka 2020. godine), a na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju od dana 01. srpnja 2020. godine.

Članak 2.

U 2020. godini će se iz Proračuna Međimurske županije financirati provedba programa/projekata udruga civilnog društva u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u ukupnom iznosu od 504.000,00 kuna i to kako slijedi:

REDNI

BROJ

 

NAZIV UDRUGE

 

NAZIV

PROGRAMA/PROJEKTA

IZNOS ODOBRENIH

SREDSTAVA

1. UDRUGA SLIJEPIH

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Osjeti pozitivu!  

15.000,00

2. LABORATORIJ

INOVATIVNIH IDEJA

Priča o zmajčeku  

10.000,00

 

3.

UDRUGA DRAGOVOLJACA I

VETERANA DOMOVINSKOG RATA

PODRUŽNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Poboljšanje kvalitete življenja braniteljske populacije u Međimurskoj županiji  

 

 

50.000,00

 

4.

 

UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA ČAKOVEC

Međunarodna suradnja umirovljenika policije Hrvatske, Mađarske i Slovenije  

 

5.000,00

 

 

5.

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ČAKOVEC Učestvovanje u obilježavanju značajnih događaja iz antifašističke NOB–e (1941-45)  

 

 

10.000,00

6.  

UDRUGA ZA AUTIZAM „POGLED“

 

Spektar Altruizma

 

15.000,00

 

7.

 

SRELJAČKO DRUŠTVO „MIHOVIL“

Edukacijom o oružju do sigurnijeg društva  

6.000,00

 

8.

 

UDRUGA UDOMITELJA DJECE MEĐIMURJA

Djeca učenjem stječu kreativnosti, spretnost  samopouzdanje  

 

10.000,00

 

9.

UDRUGA OBOLJELIH OD CELIJAKIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE  

Celijakija – edukacija od malih nogu

 

 

15.000,00

 

10.

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Kad se

Male ruke Slože

 

15.000,00

11. ŠAHOVSKI KLUB „SVETA MARIJA I DONJI MIHALJEVEC“  

„Šah mat“

 

2.000,00

12. ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HVIDR-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Izlučno sportsko natjecanje ekipa hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVIDR-a Međimurske županije za državno natjecanje SŠNIDOR 2020.  

 

 

 

 

25.000,00

13. ZAŠTITARSKO –EKOLOŠKA ORGANIZACIJA NOBILIS EKO volonterko

 

 

8.000,00

14. UDRUGA UMIROVLJENIKA

 IVANOVEC

Izlet Udruge umirovljenika Ivanovec  

2.000,00

 

15.

 

MEĐIMURSKI SLATKIŠI

Sportske igre mladih dijabetičara  

15.000,00

 

 

16.

 

UDRUGA VETERANA INŽENJERIJSKE BOJNE DOMOVINSKOG RATA –ČAKOVEC

Očuvanje digniteta Domovinskog rata i doprinosa Međimurja i međimuraca – pripadnika 34. inženjerijske bojne Čakovec u istom  

 

 

7.000,00

 

17.

UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVOTA „IZVOR“ IVANOVEC Izradom ručnih radova i druženjem do kvalitetnijeg života  

 

10.000,00

 

18.

UDRUGA HRVATSKI BRANITELJI DOMOVINSKOG RATA LIJEČENIH OD PTSP-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

Psiho-socijalna pomoć braniteljima

 

 

 

 

3.000,00

19. MLADI INFORMATIČARI STRAHONINCA  

I ja programiram!

 

15.000,00

 

20.

SAVEZ UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Sportom do zdravijeg i kvalitetnog života umirovljenika i starijih osoba  

 

20.000,00

21. ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA ČAKOVEC Plesom do zdravlja

 

 

8.000,00

22. UDRUGA MAŽORETKINJA

 NEDELIŠĆA

8.Mažoret kamp Nedelišće 2020.  

5.000,00

23. UDRUGA UMIROVLJENIKA

PRELOG

 

Pjesmom i svirkom kroz život

 

10.000,00

 

24.

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – ČAKOVEC  

Podrška članovima u izvanrednim situacijama

 

 

15.000,00

 

25.

SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

Podrška za udruge članice Saveza

 

 

15.000,00

26. SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „SOM“ KOTORIBA  

Mala škola ribolova i ekologije

 

4.000,00

 

27.

UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

Zajedno do bolje budućnosti

 

 

 

15.000,00

 

28.

 

UDRUGA ŽENA „BREST“

PODBREST

Izrada i prodaja ručno izrađenih predmeta s božićnom tematikom  

 

2.000,00

 

29.

 

UDRUGA AD ASTRA

 

Nasilje je OUT!

 

8.000,00

 

30.

AUTO KLUB

BLACKLISTED

 

Track day 2020

 

10.000,00

 

31.

UDRUGA ZA SINDROM DOWN  MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Razvojne i rehabilitacijske usluge i stručna podrška u udruzi  

 

15.000,00

 

32.

MEĐIMURSKI INFORMATIČKI

KLUB

 

Programiraj i #ostanidoma

 

15.000,00

 

33.

MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE   Sretniji, bolji i kvalitetniji život umirovljenika  

30.000,00

 

34.

NARTEOS – UDRUGA ZA PROMICANJE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA Ljetna škola kreativnosti kroz razvoj tolerancije, demokracije i prihvaćanja raznolikosti  

 

5.000,00

 

35.

 

BIOVRT – U SKLADU S PRIRODOM

 

Mali vrt za velike promjene

 

8.000,00

 

36.

 

UDRUGA STREMI! / ASSOCIATION STRIVE!

Jačanje mobilnosti u Međimurju/Strengthening mobility in Međimurje  

 

5.000,00

37.  

UDRUGA ŽENA PRETETINEC

7. dječja biciklijada Pretetinec 2020.  

5.000,00

38. ORIJENTACIJSKI KLUB

MEĐIMURJE

 

HOG RACE FESTIVAL

 

10.000,00

39. UDRUGA ZA ZAŠTITU MAČAKA „SKLONIŠTE DOBROTE“ Poboljšanje uvjete života spašenih mačaka sa ulice  

10.000,00

40. DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Pružanje usluga osobama s invaliditetom i starijim i teško pokretnim osobama  

 

15.000,00

41. HRVATSKO DRUŠTVO ZA OBRAZOVANJE U RANOM DJETINJSTVU- OMEP HRVATSKA  

Vrtić na daljinu

 

 

 

5.000,00

42. DRUŠTVO SOCIJALNIH RADNIKA MEĐIMURJA  

Mreža veza u zajednici

 

5.000,00

 

43.

 

ČAKOVEČKI PLIVAČKI KLUB

 

I ja volim i želim plivati

 

 

7.000,00

 

44.

 

GLJIVARSKO DRUŠTVO SMRČAK ČAKOVEC

Program edukacije učenika, studenata i građana o zaštiti staništa gljiva kao bioindikator u zaštiti prirode  

 

 

5.000,00

 

45.

 

UDRUGA ZA BOLJITAK ROMA MEĐIMURJA

 

Romski edukacijski informatički centar –edukacije i informatičke radionice u romskom naselju Goričan  

 

 

4.000,00

46. LEO KLUB ZRINSKI ČAKOVEC LEO ZA MURID – Igraj se i fotkaj!  

3.000,00

47. VITAE UDRUGA ZA SPORTSKU REKREACIJU  

I ja sam sportaš

 

7.000,00

Članak 3.

Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjek za civilno društvo i sport Međimurske županije.

Članak 4.

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, sukladno člancima 30. – 32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Međimurske županije« i na službenoj web stranici Međimurske županije.

ŽUPAN                

Matija Posavec, mag.ing.

KLASA: 402-08/20-02/9
URBROJ: 2109/1-01-20-16
Čakovec, 17. kolovoza 2020. godine