Svi jučer i danas uzeti uzorci ZZJZ Međimurske su negativni. Do sada je ukupno uzeto 2211 uzoraka. Bez obzira na dobru epidemiološku situaciju u Međimurju, Stožer civilne zaštite Međimurske županije poziva na dosljedno poštivanje svih propisanih mjera HZJZ.