Svi jučer uzeti nalazi u ZZJZ Međimurske županije su negativni. Do sada je uzeto ukupno 2134 uzorka.

Bez obzira na dobru epidemiološku situaciju u Međimurju Stožer civilne zaštite Međimurske županije poziva na dosljedno poštivanje svih propisanih mjera HZJZ.