Temeljem članka 36. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18. i 42/20.), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni vjesnik Međimurske županije“ broj 26/10., 4/13., 6/13., 8/13., 6/14., 2/18. i 10/18 – pročišćeni tekst) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije („Službeni vjesnik Međimurske županije“ broj 27/10.) župan donosi

PROGRAM o dodjeli potpora za ulaganja u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom na području Međimurske županije za 2020. godinu (pdf)