UPUTE ZA STRANKE

Poštovani korisnici usluga Međimurske županije, s ciljem sprječavanja širenja zaraze COVID-19 virusom molimo Vas da za sve potrebno kontaktirate djelatnike telefonom, e mailom, a osobno dolazite isključivo ako ne možete postupiti na drugi način i to uz prethodni dogovor e-mailom ili telefonom.

Međimurska županija će na svojim mrežnim stranicama objavljivati sve relevantne informacije vezane za sprječavanje širenja zaraze COVID – 19 virusom.

Opće informacije mob. 099 5298 777

Popis telefona i e mail adresa:

1. Upravni odjel za poslove župana
zupan@medjimurska-zupanija.hr
040/374-201

2. Upravni odjel za Skupštinu i pravne poslove
skupstina@medjimurska-zupanija.hr
040/374-116

3. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
uprava@medjimurska-zupanija.hr
040/374-021

4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr
040/374-033

5. Upravni odjel za obrazovanje i kulturu
obrazovanje@medjimurska-zupanija.hr
040/374-222

6. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
zdravstvo@medjimurska-zupanija.hr
040/374-064

7. Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport
civilno-drustvo@medjimurska-zupanija.hr
040/374-246

8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
prostorno@medjimurska-zupanija.hr
040/374-262

9. Služba za unutarnju reviziju
revizija@medjimurska-zupanija.hr
040/374-201

ŽUPAN       
Matija Posavec

 

KLASA:501-01/20-02/1
URBROJ:2109/1-01-20-2
Čakovec, 16.03.2020.