Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/20-03/6
URBROJ: 2109/1-02-20-1
Čakovec, 24. 02. 2020.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m

(7.) tematsku, izvanrednu sjednicu Odbora za zdravstvo
za petak 28. veljače 2020. godine u 15,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za tematsku, izvanrednu sjednicu predlažem sljedeće teme za raspravu:

1. Stanje u Županijskoj bolnici Čakovec
2. Drugo vezano uz Županijsku bolnicu Čakovec
3. Razno.

Molim članove Odbora i ostale pozvane da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
GORAN KOZJAK, dr. med. v.r.