Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 012-03/20-03/1
URBROJ: 2109/1-02-20-01
Čakovec, 23. siječnja 2020.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m

16. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 24. siječnja 2020. godine (petak) u 12,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje prijedloga teksta Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Međimurske županije.
2. Utvrđivanje prijedloga teksta Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Međimurske županije.
3. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.