Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/20-05/1
URBROJ: 2109/1-02-20-01
Čakovec, 23. siječnja 2020.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m

13. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja
za 28. siječnja 2020. godine (utorak) u 15:15 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Odbora za izbor i imenovanja

Bernarda Topolko, univ.spec.oec.,v.r.