Odbor za gospodarski razvoj
KLASA: 302-01/19-03/120
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 24. 09. 2019.

Na temelju članka 39. i 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst),

s a z i v a m
10. sjednicu Odbora za gospodarski razvoj
za utorak 1. listopada. 2019. godine u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSK0G GOSPODARSTVA U 2018. GODINI

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali se dostavljaju i uz poziv za 14. sjednicu Skupštine Međimurske županije a mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora i ostale pozvane da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Kofjač, dipl. ing., v.r.