Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda. Cilj potpore je povećanja broja i genetske kakvoće krava u sektoru mliječnog govedarstva.

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivrednici koji na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda koje su evidentirane u JRDŽ-u prije objave Javnog poziva. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna ( bez PDV-a) u jednoj kalendarskoj godini.

Za mjeru „Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda“ predviđen je iznos od 60 milijuna kuna.

Rok za podnošenje prijava je do 8. srpnja 2019. godine. Više informacija možete vidjeti OVDJE.