KLASA: 810-06/19-03/7
URBROJ: 2109/1-05-19-01
Čakovec, 14. 05. 2019.

Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 9. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/16)

s a z i v a m

4. SJEDNICU
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za srijedu, 22. 05. 2019. godine u 8,30 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Informacija o zadaćama utvrđenim Programom aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini
– Izvjestitelj je Mladen Kanižaj, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

2. Analiza protupožarne sezone u 2018. godini u Međimurskoj županiji
– Izvjestitelj je Mladen Kanižaj, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

3. Usvajanje Plana rada Stožera civilne zaštite Međimurske županije u pripremi protupožarne sezone u 2019. godini
– Izvjestitelj je Josip Grivec, zamjenik župana, načelnik Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije

4. Utvrđivanje Županijskog financijskog plana za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara s naznakom visine troškova upućivanja vatrogasaca i tehnike na dislokacije na priobalni dio Republike Hrvatske za 2019. godinu
– Izvjestitelj je Josip Grivec, zamjenik župana, načelnik Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije

5. a) Usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za vrijeme turističke i žetvene sezone 2019. godine za Međimursku županiju;
b) Usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Međimurske županije
– Izvjestitelj je Mladen Kanižaj, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

6. Pitanja i prijedlozi

Mole se članovi Stožera civilne zaštite Međimurske županije da obavezno nazoče sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdaju na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman).

S poštovanjem,

NAČELNIK STOŽERA
Josip Grivec, zamjenik župana