Na osnovi članka 74. stavka 1. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN br. 25/19, dalje: Zakon),a u svezi članka 76 stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji 5. svibnja 2019. godine Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije na sjednici održanoj 5. svibnja 2019. objavljuje:

ODLUKA o rezultatima izbora članova vijeća romske nacionalne manjine (PDF)

Objavljeno: 6.5.2019. godine u 8:00