Otvoreni je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su prema Odluci o razvrstavanju razvrstane u :

  • I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave
  • I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave

Međimurska županija može prijaviti projekte čije područje provedbe se nalazi unutar I., II., III. i IV. skupine JLS-a.

Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna.

Prema raspodjeli sredstava po županijama za našu županiju je predviđeno 2.850.000,00 kuna.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 11. ožujka 2019.

Detaljne informacije o pozivu, kriterijima bodovanja i ostalu popratnu dokumentaciju također možete pronaći na linku:  https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/454