KLASA: 021-05/18-03/10
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 17. rujna 2018.

Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
8. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 27. rujna 2018. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (kat.čest.br. 1700/17, k.o. Čakovec)
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove

2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan

3. PRIJEDLOG ODLUKE O KORIŠTENJU PREKORAČENJA PO POSLOVNOM RAČUNU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije

4. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU DPU-a – GOSPODARSKA ZONA ISTOK – SJEVERNI DIO U K.O. ČAKOVEC I UREĐENJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU DPU-a „PODRUČJA 1“ U K.O. PRIBISLAVEC I UREĐENJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove

5. A) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2019. GODINU
B) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a

6. A) IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
B) PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Željko Medved, mag.edu. politehnike i informatike, predsjednik Zajednice

7. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, zamjenik župana Međimurske županije

8. INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2017. GODINI
ISPRAVAK: Tablica 46. (pdf)
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA MLADEŽ
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
– izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB
– predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
– izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Mladen Novak, dipl.ing.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)