Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je u „Narodnim novinama“, broj 56/18 objavila natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama  iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
Informativne aktivnosti obuhvaćaju informiranje potrošača u državama članicama u pogledu odgovorne konzumacije vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom vina te sustava zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla.
 
Korisnici mjere Informiranje mogu biti: stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije i javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.
Razina potpore iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 100.000 EUR. minimalni iznos potpore po projektu iznosi 3.000 EUR.
Rok za podnošenje prijava je do 31. srpnja 2018.