Na osnovi raspisanog Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2018. godinu u Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2018. godinu, uvršteni su sljedeći programi:

Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2018 godinu (PDF)