Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika.

Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Uvjeti prihvatljivosti

Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

  • je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja;
  • se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje;
  • je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav);
  • je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Visina i intenzitet potpore:

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000,00 €, dok intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70 milijuna kuna.

Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja a zahtjev se može podnijeti za jednu ili više polica osiguranja.

Zahtjev za isplatu potpore može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. prosinca 2018. godine do 12:00 sati za 2018 godinu.

Više o natječaju i prijavi možete pročitati OVDJE.