Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je natječaj za dodjelu potpora za osnivanje operativnih skupina za poljoprivrednu produktivnost i održivost.

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 101/17 i 126/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 16.1.1 »Potpora za osnivanje operativnih skupina« (u daljnjem tekstu: tip operacije 16.1.1).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

Svrha natječaja je dodjela potpore za osnivanje operativnih skupina.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 1.140.000,00 kn.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet natječaja.

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera.

Partneri operativne skupine:

  • mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju, sukladno članku 7., stavku 4. Pravilnika. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u RH
  • ne smiju biti u sukobu interesa.

Više informacija možete pronaći ovdje.