Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 29.09.2017. godine objavila je izmjenu Natječaja za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.  

Svrha ovog Poziva je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. 

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se u AGRONET-u od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati, a drugi dio zahtjeva najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

 

Detaljne informacije o izmjeni Natječaja pogledajte ovdje.