Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova.
Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture definirani kao:
  • razvojne agencije;
  • poduzetnički centri;
  • poslovni parkovi;
  • poslovni inkubatori;
  • poduzetnički akceleratori.
Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 3.000.000,00 eura.