Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je natječaj “Podrška programima usmjerenim mladima”.

Opći cilj programa dodjele bespovratnh sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružnje usluge savjetovanja o relevantnim temama,prevenciju nasilja među mladima,unaprijeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Indikativna sredstva u okviru ovog Poziva iznose 12.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su:
  • jedinice lokalne samouprave;
  • jedinice regionalne (područne) samouprave;
  • organizacije civilnog društva.
Indikativna sredstva u okviru ovog Poziva iznose 12.000.000,00 HRK. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova.
Rok za prijavu je 11.09.2017.
Više inforamcija možete pronaći ovdje: www.strukturnifondovi.hr