Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 012-03/17-03/2
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 4.04.2017.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m

23. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 10. travnja 2017. godine (ponedjeljak) u 13,30,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ODLUKA I DRUGIH OPĆIH AKATA O KOJIMA ĆE RASPRAVLJATI SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA 24. SJEDNICI, 13. TRAVNJA 2017. GODINE.
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Skupštine.

Materijali za sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 040/374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Marija Frančić, v.r.