Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.

Svrha predmetnog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave

Prihvatljive aktivnosti – ulaganja koja su dozvoljena:

 • Građenje reciklažnog dvorišta koje uključuje izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova;
 • Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba;
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
 • Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te prilagodbu infrastrukture osobama s invaliditetom;
 • Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta;
 • Stručni nadzor građevinskih radova;
 • Projektantski nadzor;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 • Tehnička pomoć za upravljanje projektom;
 • Informativno-obrazovne aktivnosti vezane uz korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme, organizacija događanja, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti i sl.;
 • Promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu na smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 kuna, pri čemu je najniži iznos pojedinačnog projektnog prijedloga 500.000,00 kuna, a najviši 4.500.000,00 kuna.

Više informacija možete pronaći ovdje: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1387