Antikorupcijsko povjerenstvo za izradu, provedbu i praćenje mjera za suzbijanje korupcije u Međimurskoj županiji, danas je u Maloj vijećnici održalo svoju 3. sjednicu. Predsjednik Povjerenstva Mladen Babić uvodno je pozdravio članove koji su se odazvali sastanku te predstavio skraćeni zapisnik s  2. sjednice koji je jednoglasno prihvaćen.

Prema drugoj točci Dnevnog reda, a u cilju suzbijanja korupcije i nulte tolerancije prema korupciji na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave, Međimurska županija je u okviru svog djelokruga rada dala prijedlog Akcijskog plana za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Mjere sadržane u Planu za cilj imaju jačati odgovornost i transparentnost predstavničkih i izvršnih tijela Županije te podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije. Također, zadatak ovog Povjerenstva je informiranje i poticanje građana na prijavu radnji s elementima korupcije ili sumnju u istu, te u sinergiji s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave, državnim tijelima i nevladinim organizacijama pravodobno reagirati.

Prihvaćen Akcijski plan Povjerenstva

Nakon izmjena i dopuna predloženog Akcijskog plana, predsjednik Babić, zamjenik predsjednika Povjerenstva Dragutin Barlek te članovi Lana Križarić, Valentina Hažić, Tomislav Vrbanec i Mladen Zemljić prihvatili su predstavljeni Akcijski plan te donijeli Etički kodeks kao jedan od temeljnih dokumenata čiju izjavu su tom prilikom i potpisali.

Također, Babić se osvrnuo na prošlu sjednicu Antikorupcijskog povjerenstva vezanu na problematiku stjecanja stručnog nazivlja za  studente održivog razvoja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu kojima je pri upisu obećana titula prvostupnik, inženjer strojarstva ili graditeljstva, što im u konačnici nije omogućeno. „Evidentno je da postoji problem kojeg treba iskomunicirati sa svim dionicima u procesu te iznaći rješenje koje će zadovoljiti sve uključene strane“, istaknuo je i predložio sastanak na kojem bi sudjelovali predstavnici Veleučilišta i studenata te sami članovi Povjerenstva.