Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 012-03/16-03/5
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, 26.09.2016.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m

20. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 5. listopada 2016. godine (srijeda) u 8,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ODLUKA I DRUGIH OPĆIH AKATA O KOJIMA ĆE RASPRAVLJATI SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA 21. SJEDNICI, 6. LISTOPADA 2016. GODINE.
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Skupštine.

Materijali za sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 040/374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Marija Frančić, v.r.