Službeni obrasci zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola, lokacijskih dozvola, uporabnih dozvola, te drugih upravnih i neupravnih akata koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji dostupni su i mogu se preuzeti na službenim mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: https://dozvola.mgipu.hr