Odbor za gospodarski razvoj

KLASA: 302-01/16-03/6
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, 11. 05. 2016.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13 i 6713-pročišćeni tekst)

s a z i v a m
5. sjednicu Odbora za gospodarski razvoj
za ponedjeljak 16. 05. 2016. godine u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE – REDEA D.O.O. ZA 2015. GODINU

2. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2015. GODINU

3. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. ZA 2015. GODINU

4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2015. GODINU

5. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv za 19. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Josipa Carović dipl. oec., v.r.