Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/16-03/22
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec,11. 05. 2016.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
10. sjednicu Odbora za zdravstvo
za ponedjeljak 16. svibnja 2016. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. a) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2016.
GODINU

b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH
SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE U 2016. GODINI

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv za 19. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
ŽELJKA PERHOĆ, dr. med. v.r.