Poziv je otvoren s ciljem jačanja kompetencija i podizanja kvalitete ljudskih potencijala učenika u srednjim strukovnim školama kroz podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru; međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces; osposobljavanje učenika za sagledavanje turističkog razvoja kroz destinacijski pristup; upoznavanje učenika s projektiranjem za EU fondove i slične aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

Na poziv se mogu prijaviti srednje strukovne i umjetničke škole koje su pravodobno i u cijelosti ispunile ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i kojima je osnivač Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska. 

Prihvatljive aktivnosti:

  • Novi turistički proizvod/i za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola/škole nalaze,
  • Projekti nastali u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.),
  • Jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u suradnji s privatnim sektorom,
  • Razvoj novih oblika promocije (branding, IT komunikacije),
  • Unaprjeđenje procesa upravljanja destinacijom.

Iznos sufinanciranja:

Ako projekt prijavljuje jedna škola, maksimalan iznos sufinanciranja je 20.000 kn, a u slučaju partnerstva, maksimalan iznos sufinanciranja je 40.000 kn.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja je 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Izvor: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370