Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavili su danas (29.2.2016.) Ured Premijera Mađarske kao Upravljačko tijelo Programa te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kao Nacionalno tijelo u Programu.

Indikativni iznos prvog Poziva je 26,53 milijuna eura, raspoloživih u okviru tri prioriteta :

  1. prioritet: Prihvatljivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara
  • Investicijski prioritet 6c – Očuvanje, zaštita, promocija i razvoj prirodnog i kulturnog nasljeđa
  • Investicijski prioritet 6d – Očuvanje i obnova bioraznolikosti i tla, promocija usluga vezanih uz ekosustav, uključujući kroz sustav Natura 2000 i zelenu infrastrukturu
  1. prioritet: Suradnja 
  • Investicijski prioritet 11b – poboljšanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava kroz promicanje suradnje u zakonodavstvu i administraciji između građana i institucija
  1. prioritet: Obrazovanje
  • Investicijski prioritet 10b – ulaganje u vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj i provedbu zajedničkih obrazovnih aktivnosti, strukovno osposobljavanje i programe osposobljavanja

Prvi poziv otvoren je do 31. svibnja 2016., u 17 h (po srednjoeuropskom vremenu), a što je i isključivi rok za dostavu projektnih prijedloga.

Za detaljan opis Poziva, uključujući i prihvatljivo područje, pravila prihvatljivosti te dostave projekata, kao i informacije o procesu odabira, molimo Vas konzultirajte Upute za podnositelje projektnih prijedloga (eng. Guidelines for Applicants), koje možete pronaći ovdje.

Na istoj stranici http://www.huhr-cbc.com/en/list-of-call-for-proposals službenih mrežnih stranica Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.  možete preuzeti dokumente za prijavu projekta, s prijavnim obrascem (eng. Application form) te ostalim relevantnim dokumentima.

Tijekom Prvog poziva na podnošenje projektnih prijedloga, Zajedničko tajništvo (ZT/JS) i ZT/JS  Kontakt točke organizirat će Informativne dane u sedam pograničnih županija programski prihvatljivog područja.

Informativni dan u Čakovcu održati će se 13. travnja 2016. godine.

Jezik Prvog poziva na podnošenje projektnih prijedloga je engleski, ujedno i službeni radni jezik Programa.