Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
KLASA: 004-01/16-04/2
URBROJ: 2109/1-06-1/04-16-01
Čakovec, 15. 01. 2016.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m

3. SJEDNICU
POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za četvrtak, 21. 01. 2016. godine u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prihvaćanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije održanog 28. 10. 2015. godine.

2. Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2015. godinu.

3. Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2016. godinu – rasprava i upotpunjavanje Programa s konkretnim prijedlozima.

4. Rasprava o obilježavanju Valentinova i 8. marta – Međunarodnog dana žena.

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.
Molim članice i člana Županijskog povjerenstva da obavezno nazoče sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na e-mail alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .
S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Josipa Carović, dipl. oec., v.r.