Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/15-03/40
URBROJ: 2109/1-02-15-01
Čakovec, 27. 11. 2015.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
8. sjednicu Odbora za zdravstvo
za utorak – 8. prosinca 2015. godine u 15,00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2015.-2017. GODINE
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv za 16. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
ŽELJKA PERHOĆ, dr. med. v.r.