Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/15-03/18
URBROJ: 2109/1-06-1/04-15-1
Čakovec, 30. 11. 2015.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10 i 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
8. sjednicu
ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU
za ponedjeljak, 7. 12. 2015. godine u 14,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. a) Prijedlog Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu.
b) Projekcija Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2017. i 2018. godinu.
2. Informacije, pitanja i prijedlozi.
Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na adresu e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Aleksandar Makovec, dipl. ing., v.r.