Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekta „plan postupnog smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj u RH.
Sredstva Fonda mogu koristiti jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, javne ustanove koje su korisnici državnih proračuna/proračuna jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, tijela državne uprave (ministarstva, državni uredi Vlade RH, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama).
Opravdani troškovi:
  • Rashladni uređaji kojima deklarirana masa punjenja HCFC radnom tvari R22 iznosi jednako ili više od 15 kg po uređaju,
  • Svi troškovi vezani uz zamjenu postojeće HCFC R22 radne tvari novom, uključujući troškove nabavke nove radne tvari, preinake ili konverziju sustava kako bi primio novu radnu tvar do njegove potpune funkcionalnosti,
  • Troškovi uništavanja prikupljene kontrolirane tvari HCFC R22 iz postojećeg uređaja i zbrinjavanje zamijenjenih dijelova opreme.
Najveći iznos bespovratnih sredstava iznosi do 50.000,00 kuna po uređaju. Ukoliko ukupna vrijednost projekta prelazi 50.000,00 kuna po uređaju, preostala potrebna sredstva snosi korisnik, odnosno prijavitelj.
Rok za prijavu projekata je do kraja 2015. godine ili do iskorištenosti predviđenih sredstava.