Molimo roditelje čija djeca pohađaju osnovne škole u Varaždinu, a imaju prebivalište na području Međimurske županije, odnosno roditelje koji su primili povrat sredstava za kupnju udžbenika za školsku godinu2014./2015., da se jave u Upravni odjel za društvene djelatnosti Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, u sobu broj 53, radi reguliranja međusobnih obveza.