Ovim se putem žele obavijestiti svi prihvatljivi korisnici Lokalnih akcijskih grupa (LAG) koji po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe, da je u Narodnim novinama br. 55/15 objavljen Natječaj za provedbu podmjere 19.1. “Pripremna pomoć”– provedba tipa operacije 19.1.1. “Pripremna pomoć”.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 22.000.000,00 HRK.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 26. svibnja 2015. do 24. srpnja 2015.

Rok u kojem potencijalni korisnici mogu postaviti pitanja vezana uz natječaj je od 26. svibnja 2015. do 15. lipnja 2015.

Pitanja se postavljaju elektroničkim putem na sljedeće adrese: eafrd@mps.hr i info@apprrr.hr

Rok u kojem će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objaviti sva pristigla pitanja i odgovore na svojim mrežnim stranicama je 01.srpanj 2015.

Detaljne informacije možete pogledati OVDJE.