Mješoviti odbor za suradnju Međimurske županije s Pomurskim Hrvatima

Međimurska županija je osnovala Mješoviti odbor za suradnju pomurskih Hrvata s Međimurskom županijom 15. rujna 1997. s ciljem povezivanja Međimurja i pomurskih Hrvata tj. Hrvata koji žive u pograničnim podučjima uz rijeku Muru.

Nekoliko pograničnih mađarskih mjesta, koja se nalaze uz granicu s Međimurskom županijom, naseljena su pomurskim Hrvatima. Riječ je o deset mjesta Totserdahelj, Sumarton, Mlinarci, Pustara, Petriba, Vente, Murski Krstur, Kalatseg, Fićehaz, Bajća.

Odbor su činili predstavnici nekoliko pograničnih mađarskih mjesta iz županije Zala koja se nalaze uz granicu s Međimurskom županijom, a naseljena su pomurskim Hrvatima te gradonačelnici i načelnici pograničnih općina Međimurske županije. Svojim djelovanjem Odbor je nastojao ojačati kulturnu suradnju i osmisliti zajedničke projekte koji bili kandidirani na natječaje Europske unije.

Temeljem dobre suradnje ostvarene s mađarskim Hrvatima, 2007. su u Odbor uključeni i Hrvati iz Republike Slovenije, odnosno predstavnici pograničnog hrvatskog stanovništva.

Danas, sastav Odbora čine predstavnici pomurskih Hrvata iz desetak samouprava iz Mađarske, predstavnik pomurskih Hrvata iz Pomurja iz Slovenije te predstavnici dva grada i 11 pograničnih općina iz Međimurske županije.

Odlukom  Župana od 11. listopada 2013., predsjednikom Mješovitog odbora za suradnju Međimurske županije s pomurskim Hrvatima imenovan je Marijan Varga.

Odbor izdaje i svoj Bilten u kojemu se mogu pronaći opće informacije o gradovima i općinama koji imaju predstavnike u Odboru te pregled aktivnosti tijekom tekuće godine.


 

KONTAKT PODACI:

Društvo Horvata kre Mure
g. Ladislav Gujaš, Predsjednik Društva

Društvo Međimuraca Švicarske
g. Ranko Grašić, Predsjednik Društva
Društvo Međimuraca Švicarske
Postfach 1157
CH-8038 Zürich
Tel/fax: +41 (0)44 814 18 65


Hrvatsko kulturno društvo Pomurje

g. Đanino Kutnjak, Predsjednik Društva
Glavna ulica 2
9220 Lendava
Slovenija

Hrvatsko kulturno društvo Međimurje-Velenje
g.Ivan Blagus, Predsjednik Društva
Cesta V/I
33 200 Velenje
Slovenija

Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana
g. Ivan Bašec, Predsjednik Društva
Savska cesta 5
10 000 Ljubljana
Slovenija

Zavičajno društvo baranjskih Međimuraca “Međimurje”
Kralja Tomislava 11
31 300 Beli Manastir
Hrvatska

Hrvatski zavičajni klub  “Međimurje” Stuttgart
Gđa. Lidija Tarandek, Predsjednica Društva
Oswald-Hesse-Str. 26
70 469 Stuttgart
Njemačka

Zavičajno društvo Međimurje – Zagreb
g. Dušan Knezić, Tajnik Društva
Ilica 10/III
10 000 Zagreb
Hrvatska

Međimurska udruga “Heimatverein Medjimurje” München
g. Branko Kiš, Predsjednik Udruge
Truderinger Str. 294
D-81825 München
Tel: 0177-5745450