POSTUPCI u tjeku 2020.

  • Uredska oprema i namještaj unutar objekta Razvojno-edukaciji centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3683724

  • Uređenje interpretacijskog postava Centara za posjetitelje Ekomuzeja Međimurje malo

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3670489

  • Namještaj za Osnovnu školu Pribislavec

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3623583

  • Poštanske usluge

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3608364

  • Tehnološko opremanje

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3201480

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3619881

  • Nabava,isporuka i instaliranje informatičke opreme u zgradi 22N

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3593022

  • Rekonstrukcija  za potrebe Matulovog grunta

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3502464

 

 


Detaljnije informacije o svim javnim nadmetanjima Međimurske županije možete pretraživati na jedinstvenom portalu – Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Međimurska županija, kako biste dobili popis svih objavljenih javnih nadmetanja.

NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Međimurska županija provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Međimurske županije od 11.7.2017. (PDF)
Gospodarski subjekti mogu svoj interes za sudjelovanje u postupcima nabave Međimurske županije ispod zakonskog praga iskazati popunjavanjem pristupnice za upis u registar ponuditelja Međimurske županije