POSTUPCI u tjeku 2020.

  • Rekonstrukcija Osnovne škole I.G.Kovačića Sveti Juraj na Bregu

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4162959

  • Opremanje prostora Muzeja nematerijalne baštine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4167870

 

 


Detaljnije informacije o svim javnim nadmetanjima Međimurske županije možete pretraživati na jedinstvenom portalu – Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Međimurska županija, kako biste dobili popis svih objavljenih javnih nadmetanja.

NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Međimurska županija provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Međimurske županije od 11.7.2017. (PDF)
Gospodarski subjekti mogu svoj interes za sudjelovanje u postupcima nabave Međimurske županije ispod zakonskog praga iskazati popunjavanjem pristupnice za upis u registar ponuditelja Međimurske županije