2016.

– Plan nabave Međimurske županije za 2016. Godinu (pdf)

I. Izmjene i dopune Plana nabave Međimurske županije za 2016. godinu


 

2015.

– Plan nabave Međimurske županije za 2015. Godinu (pdf)

I. Izmjene i dopune Plana nabave Međimurske županije za 2015. godinu


 

2014.