2021.

-Plan nabave Međimurske županije za 2021. godinu

I izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2021. godinu


 

2020.

– Plan nabave Međimurske županije za 2020. godinu

I izmjene i dopune Plana nabave Međimurske županije za 2020. godinu

II izmjene i dopune Plana nabave Međimurske županije za 2020. godinu

III izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2020. godinu


 

2019.

– Plan nabave Međimurske županije za 2019. godinu (pdf)

I. izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2019. godinu

II.izmjena i dopuna plana nabave Međimurske županije za 2019. godinu

III. izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2019. godinu


2018.

– Plan nabave Međimurske županije za 2018. godinu (pdf)

I. Izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2018.godinu

II. izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2018. godinu

III. izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2018. godinu

IV. izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2018. godinu

V. izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2018. godinu

VI. izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2018. godinu

VII. izmjena i dopuna Plana nabave Međimurske županije za 2018. godinu


2017.

– Plan nabave Međimurske županije za 2017. godinu (pdf)

I. Izmjene Plana nabave Međimurske županije za 2017. godinu


 

2016.

– Plan nabave Međimurske županije za 2016. godinu (pdf)

I. Izmjene i dopune Plana nabave Međimurske županije za 2016. godinu


 

2015.

– Plan nabave Međimurske županije za 2015. godinu (pdf)

I. Izmjene i dopune Plana nabave Međimurske županije za 2015. godinu


 

2014.