Službeni glasnik Međimurske županije možete pretraživati i pregledavati na portalu Scribd (link)