Predsjednik županijske Skupštine: Mladen Novak – SDP

Potpredsjednici županijske Skupštine: Franjo Makovec – HSLS i Dragutin Glavina – HNS

Skupština Međimurske županije ima 42 vijećnika. Koalicija HNS, HSLS, REFORMISTI u aktualnom sazivu Skupštine Međimurske županije (2017. – 2021.) ima 17 vijećnika, koalicija SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI ima 14, HDZ ima 8, a koalicija ŽIVI ZID, MS, SNAGA, AM ima 3 vijećnika. Nezavisni vijećnik, predstavnik romske nacionalne manjine Matjaš Oršuš izabran je na koalicijskoj listi SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI te Nadica Lovrec izabrana je na koalicijskoj listi SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI.

Popis vijećnika Međimurske županije u sazivu 2017. – 2021.:

  1. IVICA BAKSA – REFORMISTI (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  2. BOŠKA BAN VLAHEK – SDP (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  3. BORKA BUNJAC – ŽZ (ŽZ, MS, SNAGA, AM)
  4. SC. FRANJO CIMERMAN – HDS (HDZ)
  5. MLADEN ČONKA – HSS (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  6. MARIJA FRANČIĆ – HSS (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  7. DRAGUTIN GLAVINA – HNS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  8. TAMARA HRELJA – HNS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  9. DARKO HORVAT – HDZ (HDZ)
  10. NENAD HRANILOVIĆ – HNS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  11. VIŠNJA IVAČIĆ – HNS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  12. VALENTIN KOČILA – HSU (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  13. ŽELJKO KOFJAČ – SDP (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  14. LJUBOMIR KOLAREK – HDZ (HDZ)
  15. GORAN KOZJAK – HDZ (HDZ)
  16. NADICA LOVREC – HSU (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  17. ANTUN MARODI- HDZ (HDZ)
  18. FRANJO MAKOVEC – HSLS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  19. MIHAELA MARTINČIĆ – SDP (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  20. SLAĐAN MIHOCI – SDP (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  21. ZDRAVKO MLINARIĆ – HNS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  22. ALOJZ NESTIĆ – HSLS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  23. DIJANA NOVAK – HNS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  24. MLADEN NOVAK – SDP (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  25. PETAR NOVAK – HSS (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  26. MARINA OREHOVEC – SDP (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  27. MATJAŠ ORŠUŠSDP (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  28. ŽELJKO PAVLIC – MDS (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  29. VLADIMIR PERŠIĆ – HNS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  30. PETRA PODRAVEC – HSLS(HNS, HSLS, REFORMISTI)
  31. JOSIP PUKLAVEC – HNS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  32. SNJEŽANA SABOLEK – ŽZ (ŽZ, MS, SNAGA, AM)
  33. IVANČICA SOMOĐI – HDZ (HDZ)
  34. DRAŽEN SRPAK – HDZ (HDZ)
  35. SINIŠA ŠALAMON – SDP (SDP, HSS, HSU, MDS, LABURISTI)
  36. ZVONIMIR TARADI – HNS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  37. BERNARDA TOPOLKO – HNS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  38. MARIJAN VARGA – HNS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  39. ERVIN VIČEVIĆ –REFORMISTI (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  40. DRAŽEN VIDOVIĆ – HSLS (HNS, HSLS, REFORMISTI)
  41. NINO VRHAR – ŽZ (ŽZ, MS, SNAGA, AM)
  42. MATIJA ŽUGEC –  HDZ (HDZ)