Skupština Međimurske županije ima 42 vijećnika. Koalicija SDP, HSU, MDS u aktualnom sazivu Skupštine Međimurske županije (2013. – 2017.) ima 15 vijećnika, koalicija HNS – LD, HSS, HLSL, MS, SHUS 12, koalicija HDZ, HDS, HSP 8, a HL SR 7 vijećnika. Nezavisni vijećnik, predstavnik romske nacionalne manjine izabran je na koalicijskoj listi SDP, HSU, MDS.

 

skupstina

 

Predsjednik Skupštine: MLADEN NOVAK, dipl.ing.
Potpredsjednici: PETRA KOVAČIĆ, dipl.iur., JOSIP GRIVEC

 

Popis vijećnika Skupštine Međimurske županije:

1. MLADEN BABIĆ, dipl,ing.geod. – HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
2. ZLATKO BACINGER, dipl.uč. – MDS/SDP,HSU,MDS
3. DRAGUTIN BARLEK – SDP/ SDP,HSU,MDS
4. BRANKO BUKAL – HNS/HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
5. JOSIPA CAROVIĆ, dipl.oec. – SDP/SDP,HSU,MDS
6. MR.SC. FRANJO CIMERMAN – HDS/HDZ,HDS,HSP,BUZ
7. JOSIP DOBRANIĆ, mag.ing.traff. –HSLS/HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
8. MARIJA FRANČIĆ – HSS/ HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
9. DRAGUTIN GLAVINA – HNS/ HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
10. JOSIP GIRVEC – HSLS/ HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
11. MARIJA HERTELENDI – NEZAVISNA
12. ZDRAVKO HOLCINGER – HDZ/ HDZ,HDS,HSP,BUZ
13. MLADEN HORVAT – SDP/ SDP,HSU,MDS
14. STANKO IVANOVIĆ – SDP/ SDP,HSU,MDS
15. NADICA JELAŠ, dipl.oec. – SDP/ SDP,HSU,MDS
16. VALENTIN KOČILA – HSU/ SDP,HSU,MDS
17. DEJAN KOVAČ, dipl.ing. – HDZ/ HDZ,HDS,HSP,BUZ
18. PETRA KOVAČIĆ, dipl.iur. – HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
19. DAMIR KOVAČIĆ, dipl.inf. – HNS/ HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
20. FRANJO KRAVARŠĆAN – HSU/ SDP,HSU,MDS
21. JOSIP LEPEN – HDZ/ HDZ,HDS,HSP,BUZ
22. ALEKSANDAR MAKOVEC, dipl.ing.- HDZ/ HDZ,HDS,HSP,BUZ
23. MARJAN MARCIUŠ – HSU/ SDP,HSU,MDS
24. NINO MARĐETKO,spec.publ.admin. – HDZ/ HDZ,HDS,HSP,BUZ
25. IVAN NOVAK – HDZ/ HDZ,HDS,HSP,BUZ
26. MLADEN NOVAK, dipl.ing. – SDP/ SDP,HSU,MDS
27. PETAR NOVAK – HSS/ HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
28. DEJAN ORŠOŠ – SDP,HSU,MDS
29. ŽELJKO PAVLIC,dipl.defekt. – MDS/ SDP,HSU,MDS
30. ŽELJKA PERHOĆ, dr.med. – HRVATSKI LABURISTI – STRNKA RADA
31. VLADIMIR PERŠIĆ – HNS/ HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
32. GORDANA POTOČNJAK – HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
33. ZVONIMIR SILADI, dipl.ing.poljop. – HSS/ HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
34. MR.SC. RENATO SLAVIČEK – HSLS/ HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
35. NIKOLA ŠTAMPAR – HSU/ SDP,HSU,MDS
36. MARIO TOMAŠEK, dipl.ing. – HSS/ HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
37. JOSIP TOPLEK – HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
38. MR.SC. BRUNO TRSTENJAK – SDP/ SDP,HSU,MDS
39. DRAŽEN VIDOVIĆ, dipl.ing. – HSLS/ HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
40. DRAGAN VURUŠIĆ – HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
41. LJILJANA ŽERJAV – HNS/ HNS,HSLS,HSS,MS,SHUS
42. DEAN ŽBULJ, dipl.ing. – SDP/ SDP,HSU,MDS