16. 12. 2013. godine s početkom u 9,00 sati

Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

KLASA: 022-04/13-02/6
URBROJ: 2109/1-01/1-13-01
Čakovec, 09. 10. 2013.

 

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

 

s a z i v a m
4. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za ponedjeljak 16. 12. 2013. godine s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2 u Čakovcu.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

1. Prezentacija projekta Kontrola plodnosti tla Međimurske županije
– Izvjestitelj je Krunoslav Marić, predstavnik društva Agrokontrola Zagreb

2. Informacija o radu Udruge općina u Republici Hrvatskoj
– Izvjestitelji su: Mladen Ivanović, izvršni direktor i Đuro Bukvić, predsjednik Udruge

3. Informacija o Proračunu Međimurske županije za 2014. godinu
– Izvjestitelj je Matija Posavec, mag. ing., župan

4. Deklaracija o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Međimurske županije
– Izvjestitelj je Željko Pavlic, dipl. defektolog, vijećnik Skupšine Međimurske županije

5. Informacija o inicijativi za izmjenu Zakona o socijalnoj skrbi
– Izvjestitelj je Matija Posavec, mag. ing., župan

6. Zapošljavanje osoba s invaliditetom
– Izvjestiteljica je Marija Ciglar, predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije

7. Informacija o radu Centra za pomoć i njegu u kući Međimurske županije
– Izvjestiteljica je Filipa Blažon, predstavnica Centra za pomoć i njegu u kući Međimurske županije

8. Upis udomljene djece u predškolske ustanove na području Međimurske županije
– Izvjestiteljica je Antonija Canjuga, dipl. soc. radnica, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec

9. Zbrinjavanje ilegalnih odlagališta u romskim naseljima i sanacija ilegalnih odlagališta na području Međimurske županije
– Izvjestitelj je ravnatelj Sven Müller, ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

10. Informacije, pitanja i prijedlozi
– Upis udomljene djece u predškolske ustanove na području Međimurske županije

 

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

 

S poštovanjem,

 

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.