OBAVIJESTI_2011ZAŠTITA PRIRODE

Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – “Spremište poljoprivrednih strojeva” – Franjo Šavora – informacije za javnost

(POTVRDA…PDF)